Спортивні клуби Львівських ВНЗ запрошують студентів та бажаючих у спортивні секції

У Львівських університетах, інститутах, академіях для студентів, викладачів та всіх бажаючих на спортивних базах цих навчальних закладів діють спортивні секції з більш, як 40 видів спортивних дисциплін. Заняття проводять досвідчені викладачі кафедр фізичного виховання ВНЗ, інструктори з видів спорту спортивних студентських клубів.

Великою популярністю користуються таки секції, як спортивна  та танцювальна аеробіка, спортивна акробатика, рукопаш-гопак, фехтування, важка атлетика Львівського університету фізичної культури, танцювальна аеробіка та фанк-аеробіка Української академії друкарства, настільний теніс, волейбол, баскетбол, дзюдо, спортивна аеробіка, національного університету «Львівська політехніка», карате-до, спортивне орієнтування, бадмінтон, дзюдо, фут зал, плавання, університету імені Івана Франка, стрільба з лука, армрестлінг, вільна боротьба, Львівського національного медичного університету та багато інших. Всього в 300 спортивних секціях ВНЗ займається більш як 9000 тис. чол.

Більш детальну інформацію бажаючі можуть уточнити, зателефонувавши в спортивні студентські клуби ВНЗ, або на кафедри фізичного виховання навчальних закладів. Телефони та адреси на нашому сайті.

Бажаємо всім міцного здоров’я та вдосконалення спортивної майстерності.

Прес-служба СТС «Гарт»

vesluvannyaЗ се­реди­ни квітня роз­по­чав­ся се­зон зма­гань з вес­лу­ван­ня на бай­дар­ках і ка­ное. Дня­ми ес­та­фету прий­ня­ли сту­ден­ти ви­щих нав­чаль­них зак­ладів Львівщи­ни.

На борцівсь­ких ки­лимах відбу­вались цікаві су­тич­ки, ад­же у зма­ган­нях прий­ня­ли участь 22 май­стрів та 19 кан­ди­датів у май­стри спор­ту Ук­раїни. Спорт­сме­ни зма­гали­ся між со­бою за олімпій­ською сис­те­мою у 10-ти жіно­чих та 10-ти чо­ловічих ва­гових ка­тегоріях.

BoxЗма­ган­ня з бок­су се­ред сту­дентів тра­дицій­но про­ходи­ли в спор­тивно­му комп­лексі Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка Політехніка».