2019 napoli new

Ме­даль­ний залік ХХX Всесвітньої літньої Універсіади-2019Спортивні клуби Львівських ВНЗ запрошують студентів та бажаючих у спортивні секції

У Львівських університетах, інститутах, академіях для студентів, викладачів та всіх бажаючих на спортивних базах цих навчальних закладів діють спортивні секції з більш, як 40 видів спортивних дисциплін. Заняття проводять досвідчені викладачі кафедр фізичного виховання ВНЗ, інструктори з видів спорту спортивних студентських клубів.

Великою популярністю користуються таки секції, як спортивна  та танцювальна аеробіка, спортивна акробатика, рукопаш-гопак, фехтування, важка атлетика Львівського університету фізичної культури, танцювальна аеробіка та фанк-аеробіка Української академії друкарства, настільний теніс, волейбол, баскетбол, дзюдо, спортивна аеробіка, національного університету «Львівська політехніка», карате-до, спортивне орієнтування, бадмінтон, дзюдо, фут зал, плавання, університету імені Івана Франка, стрільба з лука, армрестлінг, вільна боротьба, Львівського національного медичного університету та багато інших. Всього в 300 спортивних секціях ВНЗ займається більш як 9000 тис. чол.

Більш детальну інформацію бажаючі можуть уточнити, зателефонувавши в спортивні студентські клуби ВНЗ, або на кафедри фізичного виховання навчальних закладів. Телефони та адреси на нашому сайті.

Бажаємо всім міцного здоров’я та вдосконалення спортивної майстерності.

Прес-служба СТС «Гарт»

news 185 4x1 1Не­щодав­но, 8 груд­ня, вже втретє у Ль­вові відбу­вав­ся Фес­ти­валь єди­ноборств. Сту­ден­ти зак­ладів ви­щої освіти та учні шкіл зма­гались у та­ких ви­дах спор­ту як ку­до, ка­рате, кікбоксінг та айкідо.

phoca thumb l IMG 23b08629e4ba6beafbf1c44f1668556e VВ ос­танній тиж­день осені тра­дицій­но відбу­ва­ють­ся зма­ган­ня се­ред ко­манд зак­ладів ви­щої освіти зі стріль­би з лу­ка в приміщенні за прог­ра­мою «Універсіади Львівщи­ни – 2018». Спорт­сме­ни зма­гались в осо­бис­тих та ко­манд­них впра­вах М-3, М-4,олімпій­ський ра­унд, «мікст» ок­ре­мо се­ред чо­ловіків та жінок.

gyri 2018 02aСпорт­сме­ни 8-ми зак­ладів ви­шої освіти Львівщи­ни, а це по­над 100 сту­дентів бо­ролись за першість у 8 ва­гових ка­тегоріях се­ред чо­ловіків та 6-ти се­ред жінок.  

phoca thumb l 20181114 165812В се­редині лис­то­пада відбу­вались зма­ган­ня з пла­ван­ня се­ред здо­бувачів ви­щої освіти в ба­сейні спор­тивно­го комп­лек­су Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка.