Спортивні клуби Львівських ВНЗ запрошують студентів та бажаючих у спортивні секції

У Львівських університетах, інститутах, академіях для студентів, викладачів та всіх бажаючих на спортивних базах цих навчальних закладів діють спортивні секції з більш, як 40 видів спортивних дисциплін. Заняття проводять досвідчені викладачі кафедр фізичного виховання ВНЗ, інструктори з видів спорту спортивних студентських клубів.

Великою популярністю користуються таки секції, як спортивна  та танцювальна аеробіка, спортивна акробатика, рукопаш-гопак, фехтування, важка атлетика Львівського університету фізичної культури, танцювальна аеробіка та фанк-аеробіка Української академії друкарства, настільний теніс, волейбол, баскетбол, дзюдо, спортивна аеробіка, національного університету «Львівська політехніка», карате-до, спортивне орієнтування, бадмінтон, дзюдо, фут зал, плавання, університету імені Івана Франка, стрільба з лука, армрестлінг, вільна боротьба, Львівського національного медичного університету та багато інших. Всього в 300 спортивних секціях ВНЗ займається більш як 9000 тис. чол.

Більш детальну інформацію бажаючі можуть уточнити, зателефонувавши в спортивні студентські клуби ВНЗ, або на кафедри фізичного виховання навчальних закладів. Телефони та адреси на нашому сайті.

Бажаємо всім міцного здоров’я та вдосконалення спортивної майстерності.

Прес-служба СТС «Гарт»

phoca thumb l IMG 9925Усі ці скла­дові шахів вкла­да­ють у свою гру сту­ден­ти зак­ладів ви­щої освіти, котрі прий­ма­ли участь в «Універсіаді Львівщи­ни – 2019»!

phoca thumb l IMG 20191114 120133Відкри­тий ку­бок з віль­ної бо­роть­би се­ред сту­дентів ВНЗ ІІІ-ІУ р.а. про­водить­ся Львівсь­ким об­ласним спор­тивним то­варист­вом сту­дентів «Гарт» спіль­но з Уп­равлінням мо­лоді та спор­ту Львівсь­кої місь­кої ра­ди.

ArmreslingСпорт­сме­ни 10-ти зак­ладів ви­щої освіти виз­на­чали кра­щих у ру­коборстві. В спор­тивно­му комп­лексі Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» про­ходи­ли зма­ган­ня з арм­спор­ту за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни-2019».

phoca thumb l F 16За­вер­шився фут­боль­ний турнір Універсіади Львівщи­ни-2019 се­ред чо­ловічих ко­манд в яко­му прий­ня­ли участь 11 зак­ладів ви­щої освіти об­ласті.