По­даємо ка­лен­дарний план Коміте­ту з фізич­но­го  ви­хован­ня спор­тивно-ма­сових за­ходів на 2013 рік.

За­ван­та­жити повністю до­кумент:
Download this file (Календар 2013 затверджений.xls)Ка­лен­дар СМЗ − 2013 Ук­раїна