2019 napoli new

Ме­даль­ний залік ХХX Всесвітньої літньої Універсіади-2019Спортивні клуби Львівських ВНЗ запрошують студентів та бажаючих у спортивні секції

У Львівських університетах, інститутах, академіях для студентів, викладачів та всіх бажаючих на спортивних базах цих навчальних закладів діють спортивні секції з більш, як 40 видів спортивних дисциплін. Заняття проводять досвідчені викладачі кафедр фізичного виховання ВНЗ, інструктори з видів спорту спортивних студентських клубів.

Великою популярністю користуються таки секції, як спортивна  та танцювальна аеробіка, спортивна акробатика, рукопаш-гопак, фехтування, важка атлетика Львівського університету фізичної культури, танцювальна аеробіка та фанк-аеробіка Української академії друкарства, настільний теніс, волейбол, баскетбол, дзюдо, спортивна аеробіка, національного університету «Львівська політехніка», карате-до, спортивне орієнтування, бадмінтон, дзюдо, фут зал, плавання, університету імені Івана Франка, стрільба з лука, армрестлінг, вільна боротьба, Львівського національного медичного університету та багато інших. Всього в 300 спортивних секціях ВНЗ займається більш як 9000 тис. чол.

Більш детальну інформацію бажаючі можуть уточнити, зателефонувавши в спортивні студентські клуби ВНЗ, або на кафедри фізичного виховання навчальних закладів. Телефони та адреси на нашому сайті.

Бажаємо всім міцного здоров’я та вдосконалення спортивної майстерності.

Прес-служба СТС «Гарт»

FB IMG 15423717215131549aВ спор­тивно­му комп­лексі Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка про­ходи­ли зма­ган­ня з арм­спор­ту за прог­раммою «Універсіада Львівщи­ни-2018», де і виз­на­чились кращі спорт­сме­ни се­ред дев’яти ЗВО.

KrosВ ос­танні теплі жовт­неві дні в Стрий­сько­му пар­ку відбу­вались зма­ган­ня з лег­ко­ат­ле­тич­но­го кро­су се­ред сту­дентсь­ких ко­манд зак­ладів ви­щої освіти Львівщи­ни. За­галом у зма­ган­нях прий­ня­ло участь 288 сту­дентів з 11 вишів.

DSC00209Осінню відбу­вались фут­больні матчі се­ред чо­ловічих сту­дентсь­ких ко­манд за прог­ра­мою «Універсіади Львівщи­ни-2018».

tenis nastilnyjСту­дентські збірні 10-ти зак­ладів ви­щої освіти об­ласті зма­гались у 7-ми ви­дах прог­ра­ми: ко­мандні, осо­бисті, па­ри се­ред чо­ловіків і жінок ок­ре­мо та змішані па­ри.