По­даємо ос­та­точні резуль­та­ти зма­гань ВНЗ ІІІ-ІV р.а за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни 2011р.»

За­ван­та­жити повністю до­кумент:
Download this file (Universiada-2011_I-II_grupa.xls)Uni­ver­si­ada-2011_I-II_gru­pa.xls