По­даємо ре­зуль­та­ти зма­гань за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни 2019»
(Зміни ста­ном на 18.04.2019 р.)

 Ре­зуль­та­ти зма­гань за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни 2019» І та ІІ гру­па