РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТИ ОСО­БИС­ТИХ ЗМА­ГАНЬ

Шпа­га (жін.): Шпа­га (чол.):
1. Де­мидась Оль­га ЛДУФК
2. Теліжин Аліна НУ «ЛП»
3. Гу­бернсь­ка Марія ЛНМУ
3. Граб­чук Оле­на ЛДУФК
1. Ди­мит­ренко Ан­тон ЛДУФК
2. Ба­люк Дмит­ро ЛДУФК
3. Лев­чик Та­рас ЛДУФК
3. Струк Бог­дан ЛДУФК
Рапіра (жін.): Рапіра (чол.):
1. Шипіло­ва Оле­на НУ «ЛП»
2. Лен­чук Анас­тасія НУ «ЛП»
3. Пе­досен­ко Мар­та ЛДУФК
3. Чепіжак Оль­га ЛДУФК
1. Фор­ту­на Ро­берт ЛДУФК
2. До­лин­ний Андрій ЛДУФК
3. Надєляєв Ми­хай­ло ЛДУФК
3. Ра­туш­няк Дмит­ро ЛНМУ
Шаб­ля (жін.): Шаб­ля (чол.):
1. Пан­те­леєва Ксенія ЛДУФК
2. Чепіжак Оль­га ЛДУФК
3. Пе­досен­ко Мар­та ЛДУФК
3. Чуп­ри­на Ган­на ЛДУФК
1. Са­фаров Джо­ван ЛНУ
2. Да­нилюк Во­лоди­мир ЛДУФК
3. Зе­лений Андрій ЛДУФК
3. Лев­чик Та­рас ЛДУФК

РЕ­ЗУЛЬ­ТА­ТИ ЗА­ГАЛЬ­НО­КОМАНД­НО­ГО ЗАЛІКУ

1.
2.
3.
ЛДУФК
ЛНМУ
НУ «ЛП»