По­даємо ре­зуль­та­ти зма­гань за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни 2018»
(Зміни ста­ном на 12.06.2018 р.)

 Ре­зуль­та­ти зма­гань за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни 2018» І та ІІ гру­па