Ре­зуль­та­ти зма­гань
з фут­за­лу 
се­ред  ВНЗ
«Універсіада Львівщи­ни − 2018»

II гру­па (чо­ловіки) 

№ гри
Ко­ман­ди Да­та про­веден­ня Ра­хунок Спор­тивний зал
І тур
1. ЛТЕУ - -
-
2. Ду­хов­на семінарія − ЛНМУ
06.03.2018, 19:15 2:7 Ду­хов­на семінарія
3. УАД − ЛННІ ДВНЗ «УБС»
06.03.2018, 15:00 9:6
ЛННІ ДВНЗ «УБС»
ІІ тур
4. ЛННІ ДВНЗ «УБС» − Ду­хов­на семінарія 15.03.2018, 15:00 8:8
ЛННІ ДВНЗ «УБС»
5. ЛНМУ - -
-
6. ЛТЕУ − НЛУУ 12.03.2018, 15:00 4:4
ЛТЕУ
ІІІ тур
7. НЛУУ − ЛНМУ 22.03.2018, 16:30 2:4
ЛННІ ДВНЗ «УБС»
8. ЛННІ ДВНЗ «УБС» - -
-
9. Ду­хов­на семінарія − УАД
20.03.2018, 19:15 3:9
Ду­хов­на семінарія
IV тур
10. УАД - -
-
11. ЛННІ ДВНЗ «УБС» − НЛУУ
29.03.2018, 15:00 11:5
ЛННІ ДВНЗ «УБС»
12. ЛНМУ − ЛТЕУ 28.03.2018, 16:30 3:7
ЛНМУ
V тур
13. ЛТЕУ − ЛННІ ДВНЗ «УБС» 02.04.2018, 15:00 7:2 ЛТЕУ
14. НЛУУ − УАД
05.04.2018, 16:00 4:10
ЛННІ ДВНЗ «УБС»
15. Ду­хов­на семінарія - -
-
VI тур
16. НЛУУ − Ду­хов­на семінарія 26.04.2018, 16:30
11:3
ЛННІ ДВНЗ «УБС»
17. ЛТЕУ − УАД 16.04.2018, 15:00 13:5
ЛТЕУ
18. ЛННІ ДВНЗ «УБС» − ЛНМУ
12.04.2018, 15:00
9:4
ЛННІ ДВНЗ «УБС»
VII тур
19. ЛНМУ − УАД
23.04.2018, 16:00
10:3 ЛНМУ
20. ЛТЕУ − Ду­хов­на семінарія
23.04.2018, 15:00
8:2
ЛТЕУ
21. НЛУУ
-
-
-
 
Ста­нови­ще ко­манд
Місце
Ко­ман­да
1. ЛТЕУ
2. ЛНМУ
3. УАД
4. ЛННІ ДВНЗ «УБС»
5. НЛУ­УУ
6. Ду­хов­на семінарія