КА­ЛЕН­ДАР ЗМА­ГАНЬ
«Універсіада Львівщи­ни – 2018»
з во­лей­бо­лу (чо­ловіки та жінки)

 voleybol man woman 2018

Ад­ре­са спор­тивних залів:
ЛНУ (Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка): вул. Че­рем­ши­ни, 31.
НУ «ЛП» (Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»): вул.Сам­чу­ка, 14.
ЛІБС (Львівсь­кий інсти­тут банківсь­кої спра­ви УБС НБУ): вул.Жовківсь­ка, 53.

Го­лов­ний суд­дя: Левків В.І.

Зап­ро­шуємо вболіваль­ників на матчі ко­манд та вболіва­ти за свій вуз!!!