По­даємо ре­зуль­та­ти зма­гань за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни 2017»
(Зміни ста­ном на 19.06.2017 р.)

 Ре­зуль­та­ти зма­гань за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни 2017» І та ІІ гру­па