ПРОГ­РА­МА ЗМА­ГАНЬ
«Універсіада Львівщи­ни – 2016»
з па­уерліфтин­гу


ЖІНКИ
(26
.10.2016–27.10.2016)
26.10.2016
15:00 – 16:30 Зва­жуван­ня учас­ників
з 17:00 Бо­роть­ба у ва­гових ка­тегоріях:
47, 52, 57 (кг)
27.10.2016 15:00 – 16:30 Зва­жуван­ня учас­ників
з 17:00 Бо­роть­ба у ва­гових ка­тегоріях:
63, 72, 84, 84+ (кг)
ЧО­ЛОВІКИ
(01
.11.2016 −04.11.2016)
01.11.2016

15:00 – 16:30
Зва­жуван­ня учас­ників

з 17:00
Бо­роть­ба у ва­гових ка­тегоріях

59, 66 (кг)
02.11.2016 74 (кг)
03.11.2016 83 (кг)
04.11.2016 93, 105, 120, 120+ (кг)

Місце про­веден­ня: НУ «ЛП» (Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»), вул.Сам­чу­ка, 14.

Зап­ро­шуємо вболіваль­ників вболіва­ти за свій вуз!!!