ПРОГ­РА­МА ЗМА­ГАНЬ
«Універсіада Львівщи­ни – 2016»
з бо­роть­би
  сам­бо
(19.10.2016–20.10.2016)

ЖІНКИ − 19.10.2016
16:00 – 17:00 Зва­жуван­ня учас­ників усіх ва­гових ка­тегорій
з 17:00 Поєдин­ки
ЧО­ЛОВІКИ − 20.10.2016
16:00 – 17:00 Зва­жуван­ня учас­ників усіх ва­гових ка­тегорій
з 17:00  Поєдин­ки

Місце про­веден­ня: Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка (вул. Че­рем­ши­ни, 31).

Го­лов­ний суд­дя: Ту­ваков Араз Ми­колайович

Зап­ро­шуємо вболіваль­ників вболіва­ти за свій вуз!!!