ПРОГ­РА­МА ЗМА­ГАНЬ
«Універсіада Львівщи­ни – 2016»
стріль­ба з лу­ка


(16.05.2016–26.05.2016)

16.05.2016 – 18.05.2016 Чо­ловіки
23.05.2016 – 26.05.2016 Жінки, блоч­ний лук

Місце про­веден­ня: тир Львівсьок­го національ­но­го ме­дич­но­го універ­си­тету.

Го­лов­ний суд­дя: Стрель­биць­кий Лю­бомир Во­лоди­миро­вич.

 

Зап­ро­шуємо вболіваль­ників вболіва­ти за свій вуз!!!