ПРОГ­РА­МА ЗМА­ГАНЬ
«Універсіада Львівщи­ни – 2016»
з бок­су


(19.04.2016–21.04.2016)

19.04.2016 (07:30 – 09:00) Зва­жуван­ня учас­ників усіх ва­гових ка­тегорій
19.04.2016 (з 17:00) Зма­ган­ня

Місце про­веден­ня: НУ «ЛП» (Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»), вул.Сам­чу­ка, 14.

Го­лов­ний суд­дя: Ко­зак Іван Ге­раси­мович

 

Зап­ро­шуємо вболіваль­ників вболіва­ти за свій вуз!!!