ПРОГ­РА­МА ЗМА­ГАНЬ
«Універсіада Львівщи­ни – 2016»
з бо­роть­би
  гре­ко-римсь­кої

(05.04.2016–07.04.2016)

05.04.2016 (16:00 – 17:00) Зва­жуван­ня учас­ників усіх ва­гових ка­тегорій
06.04.2016 (з 16:00) Бо­роть­ба у ва­гових ка­тегоріях: 59; 71; 80; 98
07.04.2016 (з 16:00)   Бо­роть­ба у ва­гових ка­тегоріях: 66; 75; 85; 130
Ко­мандні зма­ган­ня «стінка на стінку» (згідно же­ребу)

Місце про­веден­ня: НУ «ЛП» (Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»), вул.Сам­чу­ка, 14.

Го­лов­ний суд­дя: Стад­ник Во­лоди­мир Во­лоди­миро­вич

Зап­ро­шуємо вболіваль­ників вболіва­ти за свій вуз!!!