По­даємо ре­зуль­та­ти зма­гань ВНЗ ІІІ-ІV р.а за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни 2015р.»
(Зміни ста­ном на 18.01.2016 р.)