КА­ЛЕН­ДАР ЗМА­ГАНЬ
«Універсіада Львівщи­ни – 2015» з во­лей­бо­лу се­ред ВЗО III–IV р.а.
1 гру­па: чо­ловіки та жінки

voleybol-I-grupa-man-wuman

Ад­ре­са спор­тивних залів:

ЛНУ (Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка): вул. Че­рем­ши­ни, 31
НУ «ЛП» (Національ­ний універ­си­тет «Львівсь­ка політехніка»): вул.Сам­чу­ка, 14.
ЛДУБЖ (Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет без­пе­ки життєдіяль­ності МНС Ук­раїни): вул.Кле­парівсь­ка, 35

 

Го­лов­ний суд­дя: Левків В.І.

Зап­ро­шуємо вболіваль­ників на матчі ко­манд та вболіва­ти за свій вуз!!!