Ко­ман­ди, що за­яви­лись до участі в «Універсіаді Львівщи­ни − 2015» з фут­за­лу
1. Львівсь­кий Дер­жавний Універ­си­тет Фізич­ної Куль­ту­ри (ЛДУФК)
2. Львівсь­кий дер­жавний універ­си­тет без­пе­ки та життєдіяль­ності (ЛДУБЖ)
3. Львівсь­кий інсти­тут банківсь­кої спра­ви (ЛІБС)
4. Дро­гобиць­кий Дер­жавний пе­дагогічний Універ­си­тет (ДДПУ)
5. Львівсь­кий Національ­ний Універ­си­тет Ве­тери­нар­ної Ме­дици­ни (ЛНУВМ)
6. Національ­ний Універ­си­тет Львівсь­ка Політехніка (НУ «ЛП»)
7. Львівсь­кий національ­ний універ­си­тет імені Іва­на Фран­ка (ЛНУ)
8.
Львівсь­кий Національ­ний Аг­рарний Універ­си­тет (ЛНАУ)

№ гри
Ко­ман­ди Да­та про­веден­ня Спор­тивний зал
І тур
1.
ЛДУФК − ЛДУБЖ 11 бе­рез­ня, 18:30 ЛДУФК 
2. ЛІБС − ДДПУ 11 бе­рез­ня, 16:30 ЛІБС 
3. ЛНУВМ − НУ «ЛП» 10 бе­рез­ня, 15:30 НУ «ЛП»
4. ЛНУ − ЛНАУ 12 бе­рез­ня, 19:30 ЛНУ
ІІ тур
5. ЛДУБЖ − ЛНАУ 16 бе­рез­ня, 17:30 л/а ма­неж СКА
6.
ЛНУ − ЛНУВМ 19 бе­рез­ня, 19:30 ЛНУ
7. НУ «ЛП» − ЛІБС 19 бе­рез­ня, 15:30 НУ «ЛП»
8. ДДПУ − ЛДУФК 17 бе­рез­ня, 13:30 ДЮСК «Спор­то­вець» м.Трус­ка­вець
ІІІ тур
9. ДДПУ − ЛДУБЖ 24 бе­рез­ня, 12:30 ДЮСК «Спор­то­вець» м.Трус­ка­вець
10. ЛДУФК − НУ «ЛП» 25 бе­рез­ня, 18:30 СКІФ
11. ЛНУ – ЛІБС 26 бе­рез­ня, 18:30 ЛНУ
12.
ЛНУВМ − ЛНАУ    
IV тур
13. ЛДУБЖ − ЛНУВМ 30 бе­рез­ня, 17:30 л/а ма­неж СКА
14. ЛНАУ − ЛІБС 1 квітня, 16:30 ЛІБС
15. ЛНУ − ЛДУФК 2 квітня, 18:30 ЛНУ
16.
НУ «ЛП» − ДДПУ 2 квітня, 15:30 НУ «ЛП»
V тур
17.
НУ «ЛП» − ЛДУБЖ 9 квітня, 15:30 НУ «ЛП»
18. ДДПУ – ЛНУ 7 квітня, 13:10 ДЮСК «Спор­то­вець» м.Трус­ка­вець
19. ЛДУФК − ЛНАУ 8 квітня, 18:30 СКІФ
20. ЛІБС − ЛНУВМ 8 квітня, 16:30 ЛІБС
VI тур
21.
ЛДУБЖ − ЛІБС 15 квітня, 16:30  
22. ЛНУВМ − ЛДУФК 15 квітня, 18:30 СКІФ
23. ЛНАУ − ДДПУ 16 квітня, 12:00 ДЮСК «Спор­то­вець» м.Трус­ка­вець
24. ЛНУ − НУ «ЛП» 16 квітня, 18:30 ЛНУ
VII тур
25. ЛНУ – ЛДУБЖ 23 квітня, 18:30 ЛНУ
26. НУ «ЛП» − ЛНАУ 24 квітня, 15:30 НУ «ЛП»
27. ДДПУ − ЛНУВМ 21 квітня, 13:10 ДЮСК «Спор­то­вець» м.Трус­ка­вець
28. ЛДУФК − ЛІБС 22 квітня 18:30 СКІФ