ss 34 kirichenko2aСьогодні, в ос­танній день чемпіона­ту Євро­пи се­ред спорт­сменів до 23 років, який про­ходить 10–12 лис­то­пада 2017 ро­ку в м. Под­го­риця (Чор­но­горія), львівсь­ка сту­дент­ка ЛНУ ім. Іва­на Фран­ка Ва­сили­на Ки­ричен­ко успішно за­во­юва­ла зо­лоту ме­даль.

Свою пе­ремож­ну хо­ду у ва­гової ка­тегорії по­над 78 кг Ва­сили­на Ки­ричен­ко по­чала з пе­ремо­ги над поль­кою Ан­ною За­реч­ною, потім здо­лала чеш­ку Мар­ке­ту Па­улю­сову та у півфіналі ще раз пе­ремог­ла поль­ську спорт­смен­ку Аніту Фор­ме­лу.

У фіналі Ки­ричен­ко здо­була чис­ту пе­ремо­гу больовим прийомом над ізраїль­тян­кою Раз Герш­ко.

Вітаємо Ва­сили­ну та тре­нера Андрія На­доп­ту і ко­лек­тив СДЮС­ШОР № 2
з ме­дал­лю!

Прес-служ­ба СТС «Гарт»