Машинний перекладСпортивні клуби Львівських ВНЗ запрошують студентів та бажаючих у спортивні секції

У Львівських університетах, інститутах, академіях для студентів, викладачів та всіх бажаючих на спортивних базах цих навчальних закладів діють спортивні секції з більш, як 40 видів спортивних дисциплін. Заняття проводять досвідчені викладачі кафедр фізичного виховання ВНЗ, інструктори з видів спорту спортивних студентських клубів.

Великою популярністю користуються таки секції, як спортивна  та танцювальна аеробіка, спортивна акробатика, рукопаш-гопак, фехтування, важка атлетика Львівського університету фізичної культури, танцювальна аеробіка та фанк-аеробіка Української академії друкарства, настільний теніс, волейбол, баскетбол, дзюдо, спортивна аеробіка, національного університету «Львівська політехніка», карате-до, спортивне орієнтування, бадмінтон, дзюдо, фут зал, плавання, університету імені Івана Франка, стрільба з лука, армрестлінг, вільна боротьба, Львівського національного медичного університету та багато інших. Всього в 300 спортивних секціях ВНЗ займається більш як 9000 тис. чол.

Більш детальну інформацію бажаючі можуть уточнити, зателефонувавши в спортивні студентські клуби ВНЗ, або на кафедри фізичного виховання навчальних закладів. Телефони та адреси на нашому сайті.

Бажаємо всім міцного здоров’я та вдосконалення спортивної майстерності.

Прес-служба СТС «Гарт»

kross v parke a26 жовт­ня в Стрий­сько­му пар­ку біля ка­фед­ри фіз. ви­хован­ня НУ «Львівсь­ка політехніка» прой­дуть зма­ган­ня з кро­су за прог­ра­мою «Універсіада Львівщи­ни − 2017».

ss 33 Diduch ukraine Lviv a4 жовт­ня 2017 ро­ку у м. Лаш­ко (Сло­венія) за­вер­шився чемпіонат Євро­пи з настіль­но­го тенісу се­ред па­ралімпій­ських ко­манд. У зма­ган­нях взя­ли участь спорт­сме­ни з інвалідністю з по­над 30 євро­пей­ських країн.

ss 32 Lviv Fegetsyshyn aДня­ми у Ка­зані за­вер­шився 14-й чемпіонат світу з ушу, в яко­му взя­ли участь близь­ко 900 спорт­сменів з 64 країн світу.

У період з 29-го ве­рес­ня по 3-є жовт­ня включ­но у Ль­вові відбу­деть­ся Ку­бок Ук­раїни 2017 ро­ку з фех­ту­ван­ня на шпа­гах та рапірах. Зма­ган­ня про­води­тимуть­ся як в осо­бистій, так і в ко­мандній пер­шості. На турнірі очікуєть­ся участь близь­ко 300 най­кра­щих муш­ке­терів з різних ку­точків Ук­раїни.