Машинний перекладСпортивні клуби Львівських ВНЗ запрошують студентів та бажаючих у спортивні секції

У Львівських університетах, інститутах, академіях для студентів, викладачів та всіх бажаючих на спортивних базах цих навчальних закладів діють спортивні секції з більш, як 40 видів спортивних дисциплін. Заняття проводять досвідчені викладачі кафедр фізичного виховання ВНЗ, інструктори з видів спорту спортивних студентських клубів.

Великою популярністю користуються таки секції, як спортивна  та танцювальна аеробіка, спортивна акробатика, рукопаш-гопак, фехтування, важка атлетика Львівського університету фізичної культури, танцювальна аеробіка та фанк-аеробіка Української академії друкарства, настільний теніс, волейбол, баскетбол, дзюдо, спортивна аеробіка, національного університету «Львівська політехніка», карате-до, спортивне орієнтування, бадмінтон, дзюдо, фут зал, плавання, університету імені Івана Франка, стрільба з лука, армрестлінг, вільна боротьба, Львівського національного медичного університету та багато інших. Всього в 300 спортивних секціях ВНЗ займається більш як 9000 тис. чол.

Більш детальну інформацію бажаючі можуть уточнити, зателефонувавши в спортивні студентські клуби ВНЗ, або на кафедри фізичного виховання навчальних закладів. Телефони та адреси на нашому сайті.

Бажаємо всім міцного здоров’я та вдосконалення спортивної майстерності.

Прес-служба СТС «Гарт»

Викладач Львівської політехніки Оксана Заліско – чемпіон Кубку Європи зі скандинавської ходьби10 ве­рес­ня 2016 ро­ку у місті Хай­нув­ка (Поль­ща) відбув­ся чер­го­вий етап Куб­ка Євро­пи, а та­кож Ку­бок Польщі зі скан­ди­навсь­кої ходь­би. У зма­ган­нях взя­ли участь спорт­сме­ни віком від 18 років та старші, котрі зма­гались на дис­танціях 5 км, 10 км та напівма­рафон – 21,075 км.

ss 14 01a LNU Kirichenko16 ве­рес­ня 2016 ро­ку у іспансь­ко­му місті Ма­лага за­вер­шився чемпіонат Євро­пи се­ред дзю­доїсток віком до 21 ро­ку.

phoca thumb l ss 11 04 MuzychukНе­щодав­но за­вер­ши­лась 42-а Всесвітнья ша­хова Олімпіада у м. Ба­ку (Азер­бай­джан), де ви­хованці Львівсь­ко­го національ­но­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка Андрій Во­локітін та Юрій Кри­воруч­ко у складі національ­ної збірної Ук­раїни ра­зом з Пав­лом Ельяно­вим та Рус­ла­ном По­номарьовим ста­ли срібни­ми при­зера­ми.

phoca thumb l ss 12 00a rio 2016Асис­тент ка­фед­ри інфор­мацій­них сис­тем та ме­реж Національ­но­го універ­си­тету «Львівсь­ка політехніка» Андрій Дем­чук став чемпіоном XV літніх Па­ралімпій­ських ігор – 2016 у фех­ту­ванні на шаб­лях се­ред спорт­сменів-візоч­ників ка­тегорії А.