Машинний перекладСпортивні клуби Львівських ВНЗ запрошують студентів та бажаючих у спортивні секції

У Львівських університетах, інститутах, академіях для студентів, викладачів та всіх бажаючих на спортивних базах цих навчальних закладів діють спортивні секції з більш, як 40 видів спортивних дисциплін. Заняття проводять досвідчені викладачі кафедр фізичного виховання ВНЗ, інструктори з видів спорту спортивних студентських клубів.

Великою популярністю користуються таки секції, як спортивна  та танцювальна аеробіка, спортивна акробатика, рукопаш-гопак, фехтування, важка атлетика Львівського університету фізичної культури, танцювальна аеробіка та фанк-аеробіка Української академії друкарства, настільний теніс, волейбол, баскетбол, дзюдо, спортивна аеробіка, національного університету «Львівська політехніка», карате-до, спортивне орієнтування, бадмінтон, дзюдо, фут зал, плавання, університету імені Івана Франка, стрільба з лука, армрестлінг, вільна боротьба, Львівського національного медичного університету та багато інших. Всього в 300 спортивних секціях ВНЗ займається більш як 9000 тис. чол.

Більш детальну інформацію бажаючі можуть уточнити, зателефонувавши в спортивні студентські клуби ВНЗ, або на кафедри фізичного виховання навчальних закладів. Телефони та адреси на нашому сайті.

Бажаємо всім міцного здоров’я та вдосконалення спортивної майстерності.

Прес-служба СТС «Гарт»

Logo Gart KRUGLEHandball Lviv aПро­тягом трав­ня у спор­тивних комп­лек­сах од­ра­зу 3-х нав­чаль­них зак­ладів три­вали зма­ган­ня Універсіади Львівщи­ни з ганд­бо­лу се­ред сту­дентів – ок­ре­мо се­ред чо­ловіків та жінок.

ss 09 Gyri Eropa Gdynja 2016ss 09 2TWpqpPfafQ aУ м. Гди­ня (рес­публіка Поль­ща) 10–15 трав­ня 2016 ро­ку відбув­ся Чемпіонат Євро­пи з гирьово­го спор­ту. Ук­раїну в складі збірної гідно предс­та­вив сту­дент І кур­су фа­куль­те­ту фізич­но­го ви­хован­ня Дро­гобиць­ко­го дер­жавно­го пе­дагогічно­го універ­си­тету імені Іва­на Фран­ка Андрій Ла­гуш.

Logo Gart KRUGLEAerobics VNZaЗма­ган­ня зі спор­тивної аеробіки за прог­ра­мою «Універсіади Львівщи­ни – 2016» зібра­ли близь­ко 80 учас­ників. Сту­ден­ти де­монс­тру­вали свою май­стерність у 8-ми ви­дах прог­рам.

До­рогі при­ятелі!

Хрис­тос Воск­рес! Воісти­ну Воск­рес!
Сер­дечно вітаємо із Ве­ликод­нем, ба­жаємо

си­ли та нас­на­ги для бла­гих діл! Ми­ру усім нам і пе­ремог!

Velykden 2016

Ана­толій Ігна­тович
за Львівсь­ке об­ласне відділен­ня
Коміте­ту з фізич­но­го ви­хован­ня та спор­ту МОН