Машинний перекладСпортивні клуби Львівських ВНЗ запрошують студентів та бажаючих у спортивні секції

У Львівських університетах, інститутах, академіях для студентів, викладачів та всіх бажаючих на спортивних базах цих навчальних закладів діють спортивні секції з більш, як 40 видів спортивних дисциплін. Заняття проводять досвідчені викладачі кафедр фізичного виховання ВНЗ, інструктори з видів спорту спортивних студентських клубів.

Великою популярністю користуються таки секції, як спортивна  та танцювальна аеробіка, спортивна акробатика, рукопаш-гопак, фехтування, важка атлетика Львівського університету фізичної культури, танцювальна аеробіка та фанк-аеробіка Української академії друкарства, настільний теніс, волейбол, баскетбол, дзюдо, спортивна аеробіка, національного університету «Львівська політехніка», карате-до, спортивне орієнтування, бадмінтон, дзюдо, фут зал, плавання, університету імені Івана Франка, стрільба з лука, армрестлінг, вільна боротьба, Львівського національного медичного університету та багато інших. Всього в 300 спортивних секціях ВНЗ займається більш як 9000 тис. чол.

Більш детальну інформацію бажаючі можуть уточнити, зателефонувавши в спортивні студентські клуби ВНЗ, або на кафедри фізичного виховання навчальних закладів. Телефони та адреси на нашому сайті.

Бажаємо всім міцного здоров’я та вдосконалення спортивної майстерності.

Прес-служба СТС «Гарт»

ss 29 01 galsports.com 16 6 17 В Хар­кові за­вер­ши­лась євро­пей­ська першість з бок­су, на якій окрім ме­далей фо­руму Ста­рого Світу-2017 спорт­сме­ни ви­борю­ють й пра­во на участь у цьогорічно­му Чемпіонаті світу.

Катерина Крива – найкраща спортсменка Львівщини за підсумками травняТра­дицій­не щомісяч­не го­лосу­ван­ня членів ко­легії уп­равління фізич­ної куль­ту­ри та спор­ту обл­дер­жадміністрації і членів ви­кон­ко­му відділен­ня НОК Ук­раїни у Львівській об­ласті виз­на­чило най­кра­щим спорт­сме­ном Львівщи­ни за підсум­ка­ми трав­ня 2017 ро­ку ви­пуск­ни­ця спеціалізації ка­рате ЛДУФК, май­стра спор­ту Ук­раїни, од­ну з кра­щих ка­ратис­ток су­час­ності Ка­тери­ну Кри­ву.

ss 27 02aНа чемпіонаті Ук­раїни се­ред мо­лоді (до 23 років), юніорів та юніорок, який 11 черв­ня за­вер­шився у Ль­вові пе­ремо­гами відзна­чили­ся сту­ден­ти Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри.

Випускник Львівського державного університету фізичної культури Мартин КравцівВи­пуск­ник Львівсь­ко­го дер­жавно­го універ­си­тету фізич­ної куль­ту­ри Мар­тин Кравців успішно вис­ту­пив на чемпіонаті Євро­пи в Мінсь­ку. Здо­був­ши дві пе­ремо­ги у ос­танніх двох ту­рах М. Кравців із 8 оч­ка­ми з 11 мож­ли­вих фінішу­вав де­сятим, що доз­во­лило йому про­бити­ся до чис­ла учас­ників Куб­ка світу, який у ве­ресні прий­ма­тиме Тбілісі.