Машинний перекладСпортивні клуби Львівських ВНЗ запрошують студентів та бажаючих у спортивні секції

У Львівських університетах, інститутах, академіях для студентів, викладачів та всіх бажаючих на спортивних базах цих навчальних закладів діють спортивні секції з більш, як 40 видів спортивних дисциплін. Заняття проводять досвідчені викладачі кафедр фізичного виховання ВНЗ, інструктори з видів спорту спортивних студентських клубів.

Великою популярністю користуються таки секції, як спортивна  та танцювальна аеробіка, спортивна акробатика, рукопаш-гопак, фехтування, важка атлетика Львівського університету фізичної культури, танцювальна аеробіка та фанк-аеробіка Української академії друкарства, настільний теніс, волейбол, баскетбол, дзюдо, спортивна аеробіка, національного університету «Львівська політехніка», карате-до, спортивне орієнтування, бадмінтон, дзюдо, фут зал, плавання, університету імені Івана Франка, стрільба з лука, армрестлінг, вільна боротьба, Львівського національного медичного університету та багато інших. Всього в 300 спортивних секціях ВНЗ займається більш як 9000 тис. чол.

Більш детальну інформацію бажаючі можуть уточнити, зателефонувавши в спортивні студентські клуби ВНЗ, або на кафедри фізичного виховання навчальних закладів. Телефони та адреси на нашому сайті.

Бажаємо всім міцного здоров’я та вдосконалення спортивної майстерності.

Прес-служба СТС «Гарт»

Logo Taipei 2017Виз­на­чено ос­та­точ­ний спи­сок сту­дентів Львівщи­ни, які у складі збірної ко­ман­ди Ук­раїни, вис­ту­пати­муть на 29-й Літній всесвітній універсіаді, що про­ходи­тиме з 19 по 30 серп­ня в ки­тай­сько­му місті Тай­бей (КНР).

news 175 Festini photoСьогодні у м. Тур­ка на Львівщині стар­ту­вали тра­диційні «Бойківські фес­ти­ни». У цьогорічній прог­рамі фес­ти­валю – ту­рис­тичні по­ходи, кон­церти, турніри з ша­шок та шахів, міжна­родні кон­фе­ренції, кон­курси, спор­тивні зма­ган­ня то­що.

17 sp vnz Fencing Strelbutskyy aДня­ми у Чехії за­вер­шився дру­гий етап відкри­того Куб­ку Євро­пи зі стріль­би з лу­ка се­ред спорт­сменів з по­рушен­ня­ми опор­но-ру­хово­го апа­рату.

16 sp vnz Zalisko nordic walk aДня­ми у Біло­русії (місті Грод­но) відбув­ся Міжна­род­ний чемпіонат з нор­дичної ходь­би се­ред ве­теранів спор­ту. У зма­ган­ням взя­ли участь чо­тири країни се­ред яких Ук­раїна, Поль­ща, Біло­русія та Росія.