phoca thumb l ss2021 03 03

Вітаємо сту­ден­та ЛНУВМБ імені С.З.Ґжиць­ко­го Лавсь­ко­го Вла­дис­ла­ва, який посів 2- ге місце у стриб­ках в ви­соту з ре­зуль­том 2.16 м на Чемпіонаті Ук­раїни се­ред мо­лоді U-23.

Зма­ган­ня відбу­лись у місті Бах­мут 08.06.2021р.

Пресс­луж­ба ЛОСТС «Гарт»