Logo Taipei 2017Виз­на­чено ос­та­точ­ний спи­сок сту­дентів Львівщи­ни, які у складі збірної ко­ман­ди Ук­раїни, вис­ту­пати­муть на 29-й Літній всесвітній універсіаді, що про­ходи­тиме з 19 по 30 серп­ня в ки­тай­сько­му місті Тай­бей (КНР).

Прізви­ще та ім"я Вид спор­ту Наз­ва ву­зу
1. Дрозд Да­ря во­лей­бол ЛДУФК
2. Сіль­чен­ко­ва Ка­тери­на во­лей­бол ЛДУФК
3. Се­менюк Юрій во­лей­бол ЛДУФК
4. Ки­ричен­ко Ва­сили­на дзю­до ЛНУ ім. Іва­на Фран­ка
5. Греч­ковсь­кий Андрій лег­ка ат­ле­тика ЛДУФК
6. Рай­та Ок­са­на лег­ка ат­ле­тика НУ «ЛП»
7. Іва­ниць­кий Ге­оргій стріль­ба з лу­ка ЛДУФК
8. Кар­даш Ігор стріль­ба з лу­ка ЛДУФК
9. Півень Олег стріль­ба з лу­ка ЛНМУ Д. Га­лиць­ко­го
10. Фе­гецин Андрій ушу ДДПУ ім. Ів. Фран­ка
11. Гер­цик Рос­тислав фех­ту­ван­ня ЛДУФК
12. Колєсніков Пи­лип фех­ту­ван­ня ЛДУФК
13. Пан­телєєва Ксе­ня фех­ту­ван­ня ЛДУФК
14. Поч­ка­лова Анфіса фех­ту­ван­ня ЛДУФК
15. Свистіль  Юлія фех­ту­ван­ня ЛДУФК
16. Юнес Клод Марк фех­ту­ван­ня ЛДУФК
17. Дуць Ігор фут­бол ЛДУФК
18. За­ваій­ський Та­рас фут­бол ЛДУФК
19. Сірень­кий Іван фут­бол ЛДУФК

Прес-служ­ба СТС «Гарт»