Ме­даль­ний залік ХХVІIІ Всесвітньої зи­мо­вої Універсіади-2017
в ка­захс­тансь­ко­му місті Ал­ма­ти (Ка­захс­тан).

(ста­ном на 08.02.2017)

U2017 Almaty medali zalik

 За ма­теріала­ми офіцій­но­го сай­ту Універсіади 2017 в Ал­ма­ти